سفینه نجات

إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدا وَ نَرَاهُ قَرِیبا

سفینه نجات

إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدا وَ نَرَاهُ قَرِیبا

مشخصات بلاگ
سفینه نجات

کاش مى دانستم کجا دلها به ظهور تو آرام و قرار خواهد یافت؟ یا به کدام سرزمین اقامت دارى؟ آیا به زمین رضوان یا غیر آن؛ یا به دیار ذوطوى متمکن گردیده ­اى؟بسیار سخت است بر من که خلق را همه ببینم و ترا نبینم و هیچ از تو صدایى حتى آهسته هم بگوش من نرسد.بسیار سخت است بر من به واسطه فراق تو؛ و اینکه تو به تنهایی گرفتار باشی و ناله من نیز به حضرتت نرسد و شکوه به تو نتوانم. به جانم قسم که تو آن حقیقت پنهانى که دور از ما نیستى. به جانم قسم تو آن شخص جدا از مایى، که ابداً جدا نیستى.

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توبه» ثبت شده استگوش کن... میشنوی؟!  ندای هل من ناصر ینصرنی آقاتو میشنوی؟!

میتونی یه عباس باشی براش؟ علی اکبر چطور؟ سخته ، آره؟

ولی مطمئنم حر که میتونی باشی... داستانشو شنیدی ؟ میگن حر تا برگشته به سمت امام زمانش و گفته آقا غلط کردم، آقاش خریدتش... میگن خودش میگفته که خودشو بین بهشت و جهنم میدیده... اما اون حر قبلی کجا و این حر کجا؟؟ میدونی به چه مقامی رسید؟

سرشو انداخت پایین و اومد گفت غلط کردم آقا ... گفت پشیمونم و پاش وایساد... پای امام زمانش...

امام زمان حر هم می خواد... میتونی از گناهات بگذری و حر باشی براش؟ به خودش قسم میخردت ...

   • نردبانی تا خدا